Publicatie

Fortuna: een ‘commissaris’ zonder raad van commissarissen maar met bevoegdheid

29 januari 2018 – ​Onlangs is in Maandblad voor Ondernemingsrecht een artikel verschenen waarin Anne van der Heide en Anne Spaargaren de Fortuna-beschikking van de Ondernemingskamer bespreken. In deze beschikking wordt als onmiddellijke voorziening een commissaris benoemd, die geen deel uitmaakt van de raad van commissarissen en exclusief bevoegd is te beslissen over de informatievoorziening aan de aandeelhouders.

Bron: MvO 2017, nummer 10 & 11

Expertise

Ondernemingsrecht

Annejet

Balm

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: