Interview

Esther van der Meulen over haar voorzittersrol binnen de Commissie Naleving CAO Kinderopvang

Esther van der Meulen is arbeidsrechtadvocaat en partner bij Lexence. Als nevenfunctie vervult zij sinds kort de rol van voorzitter van de Commissie Naleving CAO Kinderopvang. Lees hier meer over haar rol binnen deze commissie en haar drijfveer.

Expertise

Arbeidsrecht

Esther

van der Meulen

“Ik kreeg via via te horen dat er voor de nieuwe Commissie Naleving CAO Kinderopvang naar een onafhankelijke voorzitter werd gezocht die bekend was met de sector.  Ik ben als advocaat vaak betrokken bij cao-kwesties, heb veel medezeggenschapszaken voor de kinderopvangsector gedaan en maak als werkende moeder veel gebruik van de kinderopvang. Dus ik besloot om te solliciteren.”

Werkzaamheden

Naast Esther zijn er twee leden vanuit de vakbonden en twee leden vanuit de werkgeversorganisaties lid van de commissie. De commissie ziet primair toe op naleving van de CAO door kinderopvangorganisaties. Het gaat hierbij om collectieve zaken, zoals bijvoorbeeld een salarisverhoging die niet is doorgevoerd. Soms zal sprake zijn van het opzettelijk niet naleven, maar soms zal een niet-naleving ook onbedoeld plaatsvinden. Esther ziet het als een taak van de commissie om werkgevers over de CAO te informeren en te adviseren en waar nodig hen de gelegenheid geven om de situatie aan te passen. Optreden met een boete  is een uiterste middel.

Ambities commissie

Een belangrijk doel dat Esther met de commissie voor ogen heeft is het vergroten van de naamsbekendheid en de toegankelijkheid. Een melding maken dat je werkgever de CAO niet nakomt is spannend. Dat doe je niet zomaar. Een externe commissie kan dan een extra drempel vormen. Esther vindt het de taak van de commissie om hun menselijke kant te laten zien. ‘’Een medewerker moet zich veilig voelen, weten dat de melding vertrouwelijk wordt behandeld en dat wij als commissieleden geen strenge stijve horken zijn.’’

Daarnaast hoopt zij in de toekomst met de commissie meer te kunnen betekenen in de sector. “We hebben contact met verschillende stakeholders vanuit verschillende hoeken. Het zou mooi zijn als we ons gremium kunnen gebruiken als een denktank voor prangende vraagstukken die leven binnen de kinderopvangbranche, bijvoorbeeld hoe het personeelstekort in de sector moet worden opgelost en hoe we omgaan met het regeerakkoord om kinderopvang voor ouders gratis te maken.”

Persoonlijke groei

In CAO-onderhandelingen staat Esther soms tegenover een vakbond. ‘’Ik vind het wel verfrissend om nu samen te werken. Het helpt me om de rol van de vakbond vanuit een ander perspectief te zien.’’ Daarnaast biedt de voorzittersrol haar de kans om haar leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondanks dat werk en gezin al veel tijd vergen, was een nevenfunctie eigenlijk onvermijdelijk. ‘’Ik ben opgegroeid met de overtuiging dat het belangrijk is om, hoe klein ook, altijd een bijdrage te leveren aan de ‘’wereld’’. Ik werk in een zakelijke omgeving en ben me er van bewust hoe ongelooflijk goed wij corporate advocaten het hebben hier in Nederland. Er zijn zoveel sectoren waarin het minder goed geregeld is. Waar mensen heel hard moeten werken tegen onzekere voorwaarden.’’

 

“Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te blijven”

 

Voor advocatenkantoren zelf wordt het ook steeds belangrijker om maatschappelijk betrokken te zijn. Vooral onder de jongere generatie advocaten wordt er steeds meer waarde gehecht aan het leveren van een maatschappelijke bijdrage door kantoor. ‘’Ik vind dat een mooie ontwikkeling. Het maakt je een completer mens als je oog hebt voor wat er in de wereld om je heen gebeurt. Dat helpt ook om als advocaat beter te adviseren, omdat je een breder blikveld hebt en je je daarmee beter kunt verplaatsen in je cliënt of de wederpartij.’’

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image