Publicatie

Eerste Kamer verwerpt de Wet Werken waar je wilt

Vandaag is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet werken waar je wilt. De meerderheid stemde tegen het wetsvoorstel. De Tweede Kamer had het voorstel eerder aangenomen.

Het wetsvoorstel had als doel om het recht van werknemers om hun werkplek te kiezen te versterken. Er was kritiek op het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel. In de praktijk maken werkgevers en werknemers al afspraken over thuiswerken. Een nieuwe wet zou niet veel toevoegen, omdat de wettelijke norm een zeer open norm is. Daarnaast is de titel van het wetsvoorstel misleidend, want werknemers zouden helemaal niet kunnen ‘werken waar ze willen’.

>> Wij schreven eerder al een Whitepaper over de Wet werken waar je wilt, waarin wij ingaan op het wettelijk kader voor verzoeken om thuis te werken.

Expertise

Arbeidsrecht

Whitepaper | Wet werken waar je wilt

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: