Publicatie

Hoe om te gaan met onzekerheid wetsvoorstel transitievergoeding?

30 maart 2017 – De Raad van State heeft forse kritiek gepubliceerd op het wetsvoorstel waardoor werkgevers een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Gelet op deze kritiek en de kabinetsformatie is het onzeker of er een einde komt aan de praktijk waarbij werkgevers de transitievergoeding moeten dragen naast twee jaar loondoorbetaling en re-integratiekosten. Lees hier het volledige artikel.
Expertise

Ondernemingsrecht

Anneke

Nijk

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: