nl/en
Publicatie

Herplaatsing binnen een concern: verzwaring herplaatsingsplicht?

6 juli 2017 – Sinds de invoering van de WWZ lijkt de herplaatsingsplicht verzwaard, met name wanneer het een werkgever binnen een concernverband betreft. Voor de WWZ oordeelden kantonrechters regelmatig dat herplaatsing binnen een concern niet vereist was, omdat de werkgever geen daadwerkelijk zeggenschap had om een boventallige werknemers elders in het concern te plaatsen. De huidige Ontslagregeling refereert niet naar het belang van een bepaalde mate van zeggenschap binnen het concern en veel kantonrechters leggen de herplaatsingsplicht dan ook strikt uit. Zo oordeelde de kantonrechter Utrecht dat Obvion ook gehouden was om herplaatsingsmogelijkheden binnen alle Rabobank-ondernemingen te onderzoeken (zie uitspraak). De kantonrechter Roermond wijkt in haar beschikking van 14 juni 2017 af van deze strikte lijn in de rechtspraak sinds de WWZ.

Expertise

Ondernemingsrecht

Anneke

Nijk
Casus kantonrechter Roermond

De werkgever heeft in het kader van een reorganisatie de arbeidsovereenkomst met een medewerker – met toestemming van UWV – opgezegd. De werknemer vecht deze opzegging aan door onder andere te stellen dat werkgever ten onrechte niet heeft gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de rest van het concern. De werkgever stelt zich op het standpunt dat zij hier niet toe verplicht is, want er is binnen het concern geen sprake van enige zeggenschapsverhouding dan wel centrale leiding.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter grijpt voor de definitie van ‘groep’ naar de Ontslagregeling en de ondernemingsrechtelijke definitie (artikel 2:24b BW). Een groep omvat volgens de kantonrechter een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Hierbij moet sprake zijn van een centrale leiding over de organisatorisch met elkaar verbonden vennootschappen.

Van een dergelijke centrale leiding ontbrak het in deze zaak naar de mening van de kantonrechter. Het bestuur van de werkgever kan namelijk geen beslissingen nemen voor de rest van het concern. De herplaatsingsmogelijkheden in de rest van het concern vallen daarom buiten beschouwing. Deze uitspraak wijkt hiermee af van de strikte interpretatie van de herplaatsingsplicht die zichtbaar is sinds de WWZ, maar let op: één zwaluw maakt nog geen zomer.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: