nl/en
Publicatie

Zorgplichten in de ondernemingsrechtpraktijk

8 november 2014 – Steeds vaker is in rechtspraak en literatuur sprake van (bijzondere) zorgplichten, ook in de ondernemingsrechtpraktijk. De enquêtebeschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014 inzake Cancun Holding is daar een voorbeeld van.

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

De Hoge Raad overwoog in de beschikking van 4 april 2014 dat de algemene verplichting van bestuurders van een joint venture-vennootschap om jegens de aandeelhouders de nodige zorgvuldigheid te betrachten een bijzondere zorgplicht met zich kan brengen met betrekking tot de positie van een aandeelhouder wiens belang is verwaterd of (verder) dreigt te verwateren. Deze beschikking was voor Timo Jansen en Wesley Vader aanleiding om in Tijdschrift voor de Onderneminsrechtpraktijk (TOP) het begrip ‘zorgplicht’ nader te duiden en zijn verschijningsvormen te verkennen. Lees het artikel Zorgplichten in de ondernemingsrechtpraktijk.

Bron: Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk (Sdu), november 2014, nummer 7

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: