nl/en
Publicatie

Wijzigingen Arbowet – Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie?

14 maart 2017 – Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) in werking. De wijzigingen hebben tot doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te vergroten. Wat betekent dit voor uw onderneming? Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Expertise

Ondernemingsrecht

Annejet

Balm
Rol bedrijfsarts
  • De werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts door middel van een “open” spreekuur.
  • De werknemer heeft recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken en adviseert over preventieve maatregelen.
  • De bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben.
  • De werkgever is verplicht om met een arbodienstverlener een overeenkomst te sluiten dat aan een aantal minimumvereisten moet voldoen: het zogenaamde basiscontract.
Preventie en betrokkenheid
  • De preventiemedewerker (niet te verwarren met de bedrijfshulpverlener) krijgt een belangrijkere rol. Elke onderneming dient – nu al – een preventiemedewerker aan te wijzen. Deze is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (“RI&E”) alsmede het adviseren over en het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid.
  • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
  • De arbodienstverlener dient eveneens nauw samen te werken met de ondernemingsraad met betrekking tot de maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.
Handhaving
  • De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden tot handhaving en het opleggen van boetes.
  • De Inspectie SZW gaat de aanwezigheid van het basiscontract controleren.

Met het oog op de invoering van de wijzigingen is het dan ook aan te raden om uw contract met de arbodienstverlener te controleren en om na te gaan of de positie van de preventiemedewerker afdoende in de RI&E is opgenomen.

Meer weten over de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet? Neem contact op met Annejet Balm, advocaat/partner arbeidsrecht, op telefoonnummer +31 20 5736 736 of via e-mail a.balm@lexence.com.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: