nl/en
Whitepaper ⸱ 10-04-2020

Whitepaper Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Jordi Rosendahl, advocaat en partner bij Lexence, schrijft een reeks whitepapers. Deze whitepaper gaat over de achtergrond en voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Klik hier om de whitepaper te downloaden.

Expertise

Ondernemingsrecht

Jordi

Rosendahl

Het COVID-19 virus (het coronavirus) en de maatregelen die door overheden wereldwijd worden opgelegd tegen de verdere verspreiding daarvan hebben grote invloed op de economie. Veel bedrijven zien de vraag naar hun producten en/of diensten teruglopen, met directe gevolgen voor de omzet. Om te voorkomen dat bedrijven op bedrijfseconomische gronden massaal afscheid nemen van personeel heeft de Nederlandse regering op 31 maart 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW is op 2 april 2020 in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

In deze whitepaper wordt ingegaan op de voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image