Lexence

Whitepaper: corporate governance en het arbeidsrecht

10 oktober 2016 – Dankzij de steeds geactualiseerde en aangescherpte Nederlandse Corporate Governance Code zal het voor geen enkele bestuurder of toezichthouder onduidelijk zijn wat er van hem of haar verwacht wordt op het gebied van behoorlijk bestuur. Beloningenexpert Kilian Wawoe en advocaat arbeidsrecht Frank ter Huurne schetsen in dit e-book hun ervaring met belonen en de effecten ervan op een onderneming.

Er zijn wetten, codes, gedragsregels en statuten genoeg om het bestuur van ondernemingen goed te organiseren, dus daar kan het niet aan liggen als het misgaat. Zeker ook dankzij de steeds geactualiseerde en aangescherpte Nederlandse Corporate Governance Code zal het voor geen enkele bestuurder of toezichthouder onduidelijk zijn wat er van hem of haar verwacht wordt op het gebied van behoorlijk bestuur. Beloningenexpert Kilian Wawoe en advocaat arbeidsrecht Frank ter Huurne schetsen in dit e-book hun ervaring met belonen en de effecten ervan op een onderneming. Ter Huurne gaat in op de wetgeving over (top)beloningen en de Corporate Governance Code. Hij laat zien wat er geleerd is van bekende affaires en hoe er toch nog steeds bestuurders in de fout gaan.

Universitair docent Wawoe stelt dat een van de veelgemaakte fouten in het beloningsysteem zit, en dan vooral de bonussen. Hij werkte als HR-manager bij ABN AMRO mee aan de bonuscultuur en zag dat een bonus maar zelden leidde tot betere prestaties. Individuele werknemers worden er niet beter door, maar ook het bedrijfsresultaat wordt er niet door gestimuleerd. Wat werkt dan wel? Het advies van Wawoe is: ‘Zorg dat de slecht presterende
medewerkers beter gaan presteren via training, coaching of begeleiding,
corrigeer verkeerd gedrag, of start, als er echt geen verbetering mogelijk is, een ontslagprocedure en bel een advocaat.’

Download de PDF hier.

Contactpersonen Frank ter Huurne, Kilian Wawoe
Expertise Arbeidsrecht
Leestijd < 1 min leestijd