Whitepaper

Whitepaper: Actualiteiten WWZ

17 augustus 2016 – De eerste ervaringen met het nieuwe ontslagrecht stemmen negatief. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) worden er meer
ontslagverzoeken afgewezen dan in de jaren ervoor. De arbeidsmarkt wordt juist minder flexibel door deze wet, en dat was niet de bedoeling van de wetgever. Onze ervaring is dat werkgevers met een goed dossier moeten komen over het disfunctioneren van een medewerker, wil het ontbindingsverzoek door de kantonrechter worden ingewilligd. Zo niet, dan pakt een eventuele schikking al gauw een stuk duurder uit dan in de situatie dat de werkgever uitsluitend de transitievergoeding verschuldigd zou zijn geweest. Uit de eerste rechterlijke uitspraken kunnen we nog niet goed een lijn ontdekken in de hoogte van de billijke vergoedingen, die verschuldigd is in geval van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, het ‘muizengaatje’. Wel kunnen we er de eerste goede adviezen uit afleiden voor werkgevers die een de kantonrechter willen verzoeken om de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie te ontbinden. Misschien wel de belangrijkste: leg alles schriftelijk vast.

Intussen vragen wij ons af hoe lang het nog duurt voordat minister Asscher echt gaat sleutelen aan de WWZ. Taalstrateeg Sarah Gagestein vindt dat
Asscher de wet handig heeft verkocht. Alleen al het woord transitievergoeding, wat ‘gewoon’ een ontslagvergoeding is, zegt iets over zijn manier van framen. En, zegt ze erbij, zo’n frame gaat pas op als het binnen de feiten past. En dat lijkt met de WWZ niet het geval te zijn.

Hier leest u wat de laatste ontwikkelingen zijn van de WWZ. Wij volgen het op de voet en houden u graag op de hoogte van toekomstige veranderingen.

Expertise

Ondernemingsrecht

Annejet

Balm

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: