Infosheet

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

11 mei 2023 – Onlangs is het wetsvoorstel “Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” ingediend bij de Eerste Kamer. Sarah Dekker heeft een infosheet opgesteld waarin ze stapsgewijs ingaat op de wijzigingen en impact voor werkgevers.

Expertise

Arbeidsrecht

Sarah

Dekker
decorative image

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image