Lexence

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen

23 juli 2018 – De kogel is door de kerk: werkgevers krijgen definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als hamerstuk aangenomen. Op 20 juli 2018 is de wet afgekondigd in het Staatsblad.

Lege bureaustoelen aan vergadertafel
Contactpersonen Stephanie Jansen
Expertise Arbeidsrecht
Leestijd 1 min leestijd
Lege bureaustoelen aan vergadertafel
Langdurig zieke werknemers

Werkgevers worden geconfronteerd met hoge lasten voor langdurig zieke werknemers. Niet alleen moeten zij (minimaal) twee jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen, ook moeten zij de transitievergoeding betalen als na twee jaar afscheid wordt genomen van de zieke werknemer. Om werkgevers hiervoor tegemoet te komen, kunnen zij straks – waarschijnlijk per 1 april 2020 – bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. De compensatie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd, dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald. Bij de compensatieaanvraag moeten een aantal gegevens worden verstrekt, zoals:

  • Arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Documenten waaruit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt;
  • Loonstroken;
  • Bewijs van de berekening en betaling van de transitievergoeding.

De compensatie zal uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) worden voldaan. Hierdoor gaat de uniforme Awf-premie dan ook omhoog.

Niet onbelangrijk is dat er nog helderheid moet komen over de vraag of de compensatie voor alle werkgevers geldt of dat een grens wordt gesteld aan (bijvoorbeeld) de omvang van de werkgever om voor de compensatie in aanmerking te komen. De Eerste Kamer heeft deze vraag voorgelegd aan de minister van SZW.

Bedrijfseconomische redenen

Het wetsvoorstel bevat ook nog een andere maatregel: werkgevers en vakbonden krijgen meer ruimte om in de cao af te wijken van de verschuldigdheid van de transitievergoeding in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Een vervangende cao-voorziening hoeft bij bedrijfseconomisch ontslag dus niet meer gelijk te zijn aan de transitievergoeding.

Wordt vervolgd!