nl/en
Kantoornieuws ⸱ 05-03-2021

Webinar: 1 jaar Covid-19 – de jurisprudentie in het contractenrecht

5 maart 2021 – Pieter van Dijk geeft op 18 maart 2021 een webinar voor advocaten en bedrijfsjuristen bij de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR). Hij bespreekt van 10:15 tot 11:15 uur het uitbreken van de pandemie in het contractenrecht gewezen rechtbankvonnissen (en een enkel hof-arrest) en de vooralsnog daaruit te trekken lessen. Hij geeft daarbij praktische tips die u kunt toepassen bij het opstellen van contracten.

Expertise

Ondernemingsrecht

Rechtvaardigen de gevolgen van de COVID-19-uitbraak en de door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus een afwijking van het uitgangspunt dat contractspartijen aan de gemaakte afspraken kunnen worden gehouden? En, als dat het geval is, hoe ruimhartig kunnen de correctiemiddelen die het verbintenissenrecht biedt, worden aangewend om uit het lood geslagen contractuele verhouding in evenwicht te brengen? Kunnen overeengekomen prestaties worden gewijzigd, verminderd, opgeschort en welke voorwaarden gelden daarvoor?

Aan de orde komen:

  • Korte inleiding met betrekking tot nakoming, tekortkoming en remedies/sancties,  overmacht en  onvoorziene omstandigheden
  • Jurisprudentiële lijnen (aan de hand van circa 30 uitspraken van het afgelopen jaar), share the pain?
  • Overige rechtsontwikkelingen

Aanmelden voor het webinar kan via: https://www.avdr.nl/thirdparties/lexence/logincode/

Kosten voor deelname zijn EUR 50, maar onze relaties kunnen gratis deelnemen. Bent u een relatie van ons en wilt u graag deelnemen? De code is op te vragen bij marketing@lexence.com.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: