nl/en
Publicatie

Wat een Moldavisch geschil al niet voor het Nederlands internationaal privaatrecht kan betekenen

De auteurs bespreken twee uitspraken van de Hoge Raad ten aanzien van de toetsingsmaatstaf voor rechtsmacht van de Nederlandse rechter op grond van de commune bevoegdheidsregels. Deze maatstaf wordt gelijkgetrokken met de maatstaf die geldt ten aanzien van bevoegdheid op grond van de Brussel Ibis- Verordening.

Download het volledige artikel ‘Wat een Moldavisch geschil al niet voor het Nederlands internationaal privaatrecht kan betekenen‘ dat door Anne Spaargaren en Anne van der Heide is gepubliceerd in het Maandblad voor Ondernemingsrecht.

 

Expertise

Ondernemingsrecht

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: