Blog

Verhuurders en verwarde bewoners: het balanceren van belangen

In een recent artikel in De Telegraaf werd aandacht besteed aan de uitdagingen waar verhuurders mee te maken hebben bij het omgaan met verwarde bewoners. Bas Martens, een van onze ervaren vastgoedadvocaten, werd gevraagd om de kwestie vanuit zijn expertise te belichten.

Expertise

Huurrecht

Notariaat vastgoedrecht

Omgevingsrecht

Vastgoedontwikkeling & transacties

Vastgoedrecht

Bas

Martens

Bas Martens benadrukte dat het voor verhuurders vaak een lastige situatie is wanneer ze te maken krijgen met bewoners die overlast veroorzaken of met psychische problemen kampen. Hij merkte op dat het uiterste middel, namelijk het uit hun woning zetten van overlastgevers, zelden wordt ingezet. En mochten verhuurders hier toch toe overgaan, dan duurt het vaak lang voordat er een uitspraak is in dergelijke gevallen. Gedurende die periode kan er van alles misgaan. De lastigheid zit hem volgens Martens ook in het feit dat de corporaties er zijn om mensen te huisvesten, ook mensen met psychische problemen. ‘Dus het is niet makkelijk om te zeggen: dan gaan we maar ontruimen’.

Bas Martens heeft in zijn praktijk regelmatig beleggers en woningcorporaties bijgestaan in gevallen waarbij verwarde en overlast veroorzakende huurders niet meer konden worden gehandhaafd. Verhuurders moeten op basis van de rechtspraak van de Hoge Raad ook daadwerkelijk in actie komen en kunnen niet blijven stilzitten. Doen ze dat wel, dan zijn verhuurders aansprakelijk in de richting van huurders die last hebben van de overlast. De moeilijkheid zit hem vaak in het uitstippelen van een goede strategie. Wat zijn de juiste stappen op de escalatieladder om voldoende bewijs te hebben om een rechter te bewegen over te gaan tot ontruiming. Zelf als hij weet dat die huurder, soms met zijn gezin, op straat komt te staan en andere verhuurders er niets voor voelen zo’n gezin opnieuw te huisvesten.

Het is kortom een lastige balans voor verhuurders tussen hun hoofdtaak om een huurder te huisvesten, maar ook de veiligheid en het woonplezier van andere omwonende huurders te waarborgen. Het vergt een evenwichtige aanpak.

TEAM VASTGOED VAN LEXENCE
Het uitdagende vastgoedrecht kent veel juridische facetten en vaak aanzienlijke belangen. Om in dit speelveld de best mogelijke begeleiding te bieden, werken wij in multidisciplinaire teams. Binnen deze teams, bestaande uit advocaten en notarissen, vullen de verschillende specialismen elkaar aan. Wij hebben alle kennis in huis, van huurrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun en vastgoedtransacties. Bekijk onze expertises hier.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: