Publicatie

Vakantieperikelen in tijden van corona

9 april 2020 – Nu de meivakantie nadert vragen veel werkgevers zich af of ze hun werknemers mogen houden aan geplande vakantiedagen. Veel werknemers zullen hun geplande vakantiedagen willen intrekken omdat ze hier niet optimaal gebruik van kunnen maken of omdat een geboekte reis is geannuleerd.

Het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer dan met elkaar in gesprek moeten en dat werkgever zich daarbij als goed werkgever zal moeten opstellen. Als sprake is van “zwaarwegende omstandigheden”, kan werkgever de werknemer verplichten de geplande vakantiedagen toch op te nemen.

Expertise

Ondernemingsrecht

Esther

van der Meulen

Of de gevolgen van de coronacrisis kunnen kwalificeren als “zwaarwegende omstandigheden”, als gevolg waarvan de werkgever kan weigeren om geplande vakantiedagen van werknemers in te trekken, is nog onduidelijk. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij de volgende aspecten een rol spelen:

  • Welke bezwaren zijn er vanuit de werkgever tegen de intrekking van de geplande vakantiedagen? Is er nu bijvoorbeeld geen werk beschikbaar voor de werknemer?
  • Is het de verwachting dat de werknemer het eind van het jaar weer hard nodig is?
  • Welke bezwaren zijn er vanuit de werknemer tegen het opnemen van de geplande vakantiedagen, gaat het bijvoorbeeld om een geboekte reis die moet worden verzet?
  • Wat zijn de financiële gevolgen als het intrekkingsverzoek van de werknemer wordt gehonoreerd?

Als de werkgever besluit het intrekkingsverzoek niet toe te kennen, dan is een goede uitleg van belang waarbij best mag worden gezegd dat van de werknemer ook wordt verwacht dat hij in deze moeilijke tijd zijn steentje bijdraagt. Wellicht is een oplossing in het midden nodig: denk aan het weigeren van een intrekkingsverzoek van geplande vakantiedagen op korte termijn maar een intrekkingsverzoek van geplande vakantiedagen in de zomer wel toe te staan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: