nl/en
Publicatie

Uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring van beëindigingsvonnissen van huurovereenkomsten

16 maart 2016 – Als een rechter een vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaart dan betekent dit dat het instellen van een hoger beroep geen schorsende werking heeft. Met andere woorden: het gewezen vonnis kan dan direct uitgevoerd worden, ongeacht een eventueel op te starten of lopende een hogerberoepprocedure. Voor een verhuurder kan deze verklaring zeer belangrijk zijn. Te denken valt aan de situatie waarin een verhuurder in het kader van de herontwikkeling van een winkelcentrum zo snel mogelijk vrij over een winkelruimte wil beschikken. Een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis kan dan qua timing ernstig roet in het ‘herontwikkelingseten’  gooien. Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland daarover een vonnis gewezen. Een goed moment derhalve om de uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring bij beëindiging van de huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 BW nog eens onder de loep te nemen. Klik hier om het artikel te lezen. 
Expertise

Vastgoedrecht

Michiel

de Wit

Vincent

Boumans

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: