Toezicht door de AFM en de vernieuwde jaarrekeningprocedure

3 maart 2007 – Op 31 december 2006 is de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) in werking getreden. Hiermee is de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) publieke/private toezichthouder op de financiële verslaggeving van Nederlandse ondernemingen die een beroep op de openbare kapitaalmarkten doen. Ook is de jaarrekeningprocedure met de inwerktreding van de Wtfv tot verzoekschriftprocedure omgevormd en van Titel 11 in Boek 3 van ht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering naar Boek 2 BW verplaatst. In Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk bespreek Timo Jansen beide afspecten van deze wet. Lees het volledige artikel Toezicht door de AFM en de vernieuwde jaarrekeningprocedure.

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: