nl/en
Publicatie

Terugblik op PROVADA seminar 2017

6 juli 217 – Op 1 juni jl. heeft Lexence in het kader van de PROVADA een ochtendseminar gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In het Rosarium in Amsterdam werden zo’n 80 genodigden bijgepraat over het onderwerp ‘De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?’.

Expertise

Vastgoedrecht

Michael

Klijnstra

De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?

Op dit moment is de verwachting dat de Omgevingswet in 2019 in werking treedt. Er zullen belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de wijze waarop in planologisch opzicht met de inrichting van een ruimte wordt omgegaan. Ook in het ontwikkelingsproces – de voorbereiding, planologische borging en uitvoering van projecten – zullen fundamentele wijzigingen plaatsvinden.[/text][image image=”1266″][/vc_column][/vc_row]De wetgever belooft met de nieuwe Omgevingswet meer integraliteit en flexibiliteit, waarbij door minder regels meer ruimte moet ontstaan voor ruimtelijke ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over het doorschuiven van onderzoekslasten naar de uitvoeringsfase en het verminderen van administratieve lasten door een wijziging in de systematiek van de vergunning voor bouwactiviteiten. Mooie beloftes, maar wat gaat dit in de praktijk inhouden voor marktpartijen zoals vastgoedeigenaren en ontwikkelaars? En waar liggen de kansen?

Deze vragen werden tijdens het seminar in twee delen behandeld: eerst vanuit het perspectief van het omgevingsplan en vervolgens vanuit het perspectief van de omgevingsvergunning. Vanuit beide perspectieven werden de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten ten opzichte van de huidige situatie besproken. Na afloop vond een geanimeerde discussie met de zaal plaats, waarbij onder andere werd gesproken over de kansen en de noodzaak van het nu al voorsorteren op de nieuwe wet.[/text][cta label=”PROVADA seminar 2018″ title=”Wilt u volgend jaar aanwezig zijn bij het PROVADA seminar?” image=”1262″ link=”url:http%3A%2F%2Flexence.com%2Finschrijfformulier-provada%2F|title:Schrijf%20u%20nu%20alvast%20in||”]Het PROVADA seminar wordt in 2018 georganiseerd op donderdag 7 juni in het Rosarium. Het Rosarium ligt op loopafstand van de RAI en station Amsterdam RAI.
[/cta][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][/vc_column][/vc_row]

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: