Lexence

Politiek debat winkelsluiting nuchter voeren en weloverwogen

14 februari 2019 – Tomas Steenmetser (advocaat en partner Lexence), Frank van Blokland (directeur IVBN) en Judith Norbart-ten Hoor (secretaris ROZ) hebben gezamenlijk een opiniestuk geschreven inzake een internet-consultatie van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het voorstel betreft de keuzevrijheid van de winkelier over openstelling van zijn winkel te verankeren.

Contactpersonen Tomas Steenmetser
Expertise Huurrecht
Leestijd 1 min leestijd

Op wens van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer een internet-consultatie gehouden om de keuzevrijheid van de winkelier over openstelling van zijn winkel te verankeren. Het voorstel heeft als gevolg dat een winkelier zijn winkel niet open hoeft te stellen op tijden waarmee hij niet heeft ingestemd. Hij is alleen gebonden aan (zondag)openstelling als hij zich daartoe contractueel heeft verplicht.

Anders is dat voor de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Stoffer/Verhoeven over de vrijheid van winkeliers om op zondag hun winkel gesloten te houden. Dit betekent dat zelfs een contractuele afspraak tussen huurder en verhuurder over zondagopenstelling niet is toegestaan.

De motie doet volledig afbreuk aan het uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’ en kent daardoor alleen maar verliezers: de consument die open winkeldeuren wil, de winkelier die wil dat ook de winkels naast hem zullen opengaan, en de belegger die duidelijkheid wil. De motie leidt tot onduidelijkheid. Partijen op de winkelmarkt hebben geen zekerheid meer en niemand kan beleid voeren.

De motie-Stoffer/Verhoeven brengt verdere verschraling van het winkelaanbod met zich mee; de kleine (familie)winkels worden nog verder teruggedrongen. Een verhuurder die er zeker van wil zijn dat alle winkels in het gebied op zondag open zijn, zal kiezen voor de grotere winkelketens.

De motie lokt ook willekeur uit: ketens die in zwaar weer zitten, zullen op bepaalde locaties niet langer op zondag open zijn, om kosten te besparen.

In de discussie over zondagopenstelling voeren vooral sentimenten de boventoon. Op een enkele uitzondering na heeft zondagopenstelling tussen verhuurders en huurders niet tot problemen geleid.

Een onderbouwd verzoek van een individuele huurder om niet open te hoeven op zondag zal een verhuurder niet op onredelijke gronden onthouden en deze redelijkheid kan altijd worden getoetst door de rechter. Het wordt tijd dat de politiek weloverwogen, nuchter en met de juiste argumenten beleid ontwikkelt om het fysieke winkelen aantrekkelijk te houden. Alleen dat redt de detailhandel en dat is echt landsbelang.

Het opiniestuk is op 12 februari 2019 geplaatst in Het Financieele Dagblad.