nl/en
Kantoornieuws

Nominatie M&A Award ‘Best Young M&A Lawyer’

15 november 2018 – Advocaat Kevin Beukeveld is genomineerd voor de M&A Award ‘Best Young M&A Lawyer‘. De M&A Awards is het jaarlijkse hoogtepunt voor de M&A-branche met prestigieuze prijzen voor beste deals, adviseurs en financiers. De uitreiking van de M&A Awards vindt plaats op donderdag 13 december 2018 in de Beurs van Berlage.

Van donderdag 15 november t/m zondag 9 december is het mogelijk om op Kevin te stemmen.

Expertise

Ondernemingsrecht

Kevin

Beukeveld
Best Young M&A Lawyer

Kevin is een zeer getalenteerde jonge professional die met kop en schouders boven zijn peer group uitsteekt. Hij heeft zich het metier van M&A lawyer en dealmaker in relatief korte tijd eigen gemaakt. Al snel heeft hij zich van de ‘medewerker’ op het dossier opgewerkt tot eindverantwoordelijke die door gerenommeerde spelers in de mid-market transactiepraktijk zoals DM Equity en Waterland als lead lawyer wordt ingeschakeld.

Cliënten vallen voor de uitzonderlijke combinatie van juridisch vernuft, accuratesse, vindingrijkheid, snelheid en doorzettingsvermogen. Bovenal weet hij cliënten het vertrouwen te geven dat hij hun beste belangenbehartiger is. Zijn natuurlijke gezag en overtuigingskracht, gecombineerd met een empathische en aimabele stijl maken hem een zeer geliefde en gewilde advocaat. Intern blijkt dit uit het feit dat advocaten van Lexence hun cliënten voor overnames graag en met vertrouwen bij Kevin onderbrengen. Hij heeft voorts het vermogen om medewerkers heel positief en inspirerend aan te sturen en te begeleiden. Dit maakt dat mensen graag met en voor hem werken. Extern blijkt dit uit het feit dat cliënten die met hem hebben gewerkt zonder uitzondering voor nieuwe zaken rechtstreeks bij hem terugkomen.

In 2018 heeft Kevin een groot aantal acquisities op zijn naam geschreven en een aantal complexe (grensoverschrijdende) herstructureringen verricht. Zo heeft hij onder meer voor Waterland de overname van Debuut Horeca gedaan. Hij heeft DM Equity in diverse acquisitietrajecten bijgestaan. Hij heeft de uiterst complexe grensoverschrijdende splitsing van Combell en Sentia tot stand gebracht en hij heeft voor International Wellness Resorts de aankoop van Spa Weesp begeleid.[cta label=”Best Young M&A Lawyer” title=”Tot en met zondag 9 december kan via www.mena.nl op Kevin worden gestemd” image=”3385″ link=”url:https%3A%2F%2Fmena.nl%2Fyoung-talent-legal-2018-genomineerden|title:Klik%20hier%20om%20op%20Kevin%20te%20stemmen|target:%20_blank|”][/cta][/vc_column][/vc_row]

Specialiteiten

Kevin is sinds 2013 werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in mid-market overnames en private equity transacties. Daarnaast adviseert hij over diverse (complexe) ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Hij staat cliënten bij in diverse sectoren, met een nadruk op private equity gerelateerde transacties, zowel voor fondsen als voor portfolio-ondernemingen met een actieve buy-and-build strategie. Hij houdt zich met name bezig met het aansturen en begeleiden van transacties met inbegrip van het opstellen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie en het aansturen van (vendor) due diligences. Kevins specialiteit is dat hij grote, complexe transacties vakkundig en efficiënt begeleidt. Hij weet ingewikkelde vraagstukken snel tot de kern terug te brengen en simpel uit te leggen, daarbij aansluiting zoekend bij zijn gesprekspartner.

Onderscheidend vermogen

Het feit dat Kevin met slechts zes ervaringsjaren al volledig heer en meester is op zijn dossiers, maakt hem al heel uitzonderlijk. Wat hem voorts in de transactiepraktijk als advocaat onderscheidt, is dat hij financieel goed is onderlegd. Zijn cijfermatig inzicht en zijn affiniteit met de economische belangen van de cliënt maken hem heel allround.

Daarnaast springt zijn stijl eruit. Met alle betrokkenen, inclusief de wederpartij en diens adviseurs weet hij meteen een goede relatie te leggen. Hij slaagt daarin door een goede combinatie van deskundige uitstraling, vriendelijkheid en humor. Dit resulteert in een grote gunfactor die hem in de transactiepraktijk een geweldige voorsprong geeft. Geen onnodig confronterende aanpak. De ander in de waarde laten. Niet op de man maar op de bal spelen. Onderhandelen is ook durven weggeven, niet blijven vasthouden aan het eigen gelijk maar meebewegen wanneer dat wenselijk is. Altijd het cliëntenbelang voorop, maar ook kunnen inzien wanneer de cliënt dient te worden afgeremd of juist dient te worden overtuigd. Dit soort kwaliteiten hebben meestal vele jaren nodig om tot volle wasdom te komen. Zo niet bij Kevin, hij is ook op dit vlak uitzonderlijk getalenteerd.

Naast bovengenoemde talenten is Kevin zeer initiatiefrijk. Binnen kantoor heeft hij reeds vele mooie initiatieven het licht laten zien. Hij is mede-initiatiefnemer van de i-Lexence Chat, een team van medewerkers dat innovatie permanent op de kantooragenda plaatst om zo technologische ontwikkelingen in de advocatuur te stimuleren.

Recent heeft hij het initiatief genomen om een netwerk voor jonge M&A professionals op te zetten. Dit heeft in mei 2018 geleid tot de succesvolle lancering van de Young M&A Community. Op de eerste bijeenkomst waren al meer dan 130 M&A professionals uit het hele land bijeen. Als actieve voorzitter van dit netwerk is hij dit groots aan het uitbouwen. Ook is hij actief lid van de internationale organisatie AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), een wereldwijde vereniging van jonge advocaten en bedrijfsjuristen.

Tot slot, Kevin is een uitzonderlijke allrounder die ook op alle afzonderlijke dimensies heel hoog scoort. Hij is van de buitencategorie waarvan er maar heel sporadisch iemand voorbij komt. Als de categorie Best Young Talent niet bestond dan had deze voor hem moeten worden ingesteld!

Stem op Kevin

Tot en met vrijdag 9 december kan online gestemd worden. De online stemronde telt voor 25% mee, de overige 75% wordt bepaald door de jury.

Klik hier om op Kevin te stemmen. Let op: je dient je te registreren via de volgende link: https://mena.nl/online-membership

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: