Lexence

Nieuwe tool: Beslisboom datalek

06 juni 2019 – Het privacy team van Lexence heeft een nieuwe tool ontwikkeld die kan worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een datalek en welke stappen u dient te nemen. In enkele minuten vult u de tool in waarna u meer informatie ontvangt of er sprake is van een datalek, of deze moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo ja, of deze moet worden gemeld aan de betrokkene(n). Aan het einde van de beslisboom ontvangt u tevens praktische tips om datalekken in de toekomst te voorkomen.

Controleer met onze tool of er sprake is van een datalek en welke stappen u dient te nemen.

Reading time < 1 min leestijd
Netwerklijnen met gesloten grijze hangsloten en een rood open hangslot

Ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens bij een organisatie wordt gedefinieerd als een datalek. Wanneer u te maken krijgt met een datalek, ofwel inbreuk in verband met persoonsgegevens, is het uitgangspunt dat een verwerkingsverantwoordelijke dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 72 uur na kennisname, meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moet de datalek ook aan de betrokkene(n) worden gemeld.

tool beslisboom datalek


Vul de tool in om te controleren of er sprake is van een datalek en welke stappen u dient te nemen

Ga naar de tool
Icoon datalek

Neem bij vragen gerust contact op met een van onze privacy advocaten:

Esther van der Meulen
Emily Brouwer
Heleen Kleinjan
Sander Theunissen