Persbericht

Lexence benoemt Judith Schulp tot bestuurder

5 januari 2016 – Met ingang van 1 januari is mr. Judith Schulp benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Lexence voor een periode van drie jaar. Zij volgt mr. Arthur Kaspers op en zal naast haar werkzaamheden als bestuurder haar praktijk blijven voeren.

Judith

Schulp

Door haar gedegen ervaring op het gebied van fusies en overnames beweegt de praktijk van Judith Schulp zich op het snijvlak van arbeids- en ondernemingsrecht. Zij is gespecialiseerd in collectief- en individueel ontslagrecht, reorganisaties, ontslagen (en uitkoop) van statutair directeuren, corporate governance, fraude, medezeggenschap, de overgang van ondernemingen, geschillen met aandeelhouders en grensoverschrijdende arbeid. Met regelmaat is zij betrokken bij advisering en geschillen over medezeggenschap en collectieve arbeidsovereenkomsten. Schulp procedeert regelmatig, zowel voor de civiele rechter als in arbitrages en is actief op het gebied van mediation. Daarnaast verricht Judith Schulp pro bono werkzaamheden voor de IMC Weekendschool, Valid Express en dance4life en is zij bestuurslid van het grachtenfestival Amsterdam.

Sinds 1 januari bestaat het dagelijks bestuur van Lexence uit dr. ir. Peter Reinders, mr. Judith Schulp en mr. Tomas Steenmetser.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: