Publicatie

Leegstandschade en bankgaranties: Hoe zat het ook al weer? En hoe moet het nu verder?

26 april 2018 – Tot enkele jaren geleden was het voor verhuurders mogelijk om bij het faillissement van een huurder de zogenoemde ‘leegstandschade’ uitgekeerd te krijgen onder een door de huurder afgegeven bankgarantie. De verhuurder had op die manier de zekerheid dat hij zijn schade als gevolg van een faillissement van een huurder kon beperken. De banken hadden de zekerheid dat het aan de verhuurder uitgekeerde bedrag was gedekt door de contragarantie.

Expertise

Vastgoedrecht

Vincent

Boumans

Tegenwoordig geven Nederlandse banken dergelijke bankgaranties – waarbij de leegstandschade van de verhuurders is gedekt – niet meer af. Hoe komt het dat de banken deze dekking niet meer willen verlenen? Welke bankgaranties worden door banken nog wél afgegeven? Zijn deze nieuwe garanties nog wel interessant voor verhuurder? En, zijn er alternatieven voor verhuurders om het risico op leegstandschade af te dekken? Deze vragen komen in deze bijdrage aan bod.

Vincent Boumans heeft een bijdrage geschreven in Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte waarbij hij ingaat op bovenstaande vragen. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Bron: Uitgeverij Den Hollander, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsfruimte, nr. 2, 2018

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: