Publicatie

Koop breekt geen huur, servicekostenafrekening, dwaling, wijziging huurovereenkomst

14 augustus 2018 – Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 2 februari 2018. Huurders / Klépierre Management Nederland B.V. Met noot V.G.J. Boumans.

De eisers zijn allen huurders van een unit in de Markthal te Rotterdam. De gedaagde is de opvolgend verhuurder van de oorspronkelijke verhuurder met wie de huurders de huurovereenkomsten zijn aangegaan. Bij aanvang van de huurovereenkomsten is overeengekomen dat de verhuurder een aantal bijkomende leveringen en diensten zou verzorgen, waarvoor de huurders een voorschotbedrag dienden te voldoen, waarna de werkelijke kosten jaarlijks zouden worden afgerekend met de huurders. Na opening van de Markthal bleken de werkelijke servicekosten aanmerkelijk hoger dan verwacht, zodat de huurders bij de servicekostenafrekeningen werden geconfronteerd met aanzienlijke nabetalingen. De huurders stellen primair dat zij hebben gedwaald bij het aangaan van de huurovereenkomsten en subsidiair dat het volledig in rekening brengen van de werkelijke kosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Vincent

Boumans

Klik hier om de uitspraak en noot van Vincent Boumans te lezen in Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

Bron: Uitgeverij Den Hollander, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 4, 2018

 

 

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: