nl/en
Publicatie ⸱ 28-09-2018

Inzage in personeelsdossiers

28 september 2018 – Eén van de uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is transparantie. Dit houdt in dat het voor betrokkenen, waaronder werknemers, inzichtelijk moet zijn of, en zo ja, welke persoonsgegevens door de werkgever worden verwerkt.

Op grond van de AVG heeft een werknemer recht op inzage in en op een kopie van zijn personeelsdossier. Persoonlijke aantekeningen van de werkgever die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg vallen hier buiten. Er zijn daarnaast enkele uitzonderingen op grond waarvan het recht op inzage en kopie door de werkgever geweigerd of beperkt kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bescherming van de nationale veiligheid en de bescherming van de rechten van anderen.

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag volgt dat een werknemer ook recht heeft op een kopie van zijn personeelsdossier als dit kopie al eerder is verstrekt (ECLI:NL:RBDHA:2018:10910). De betreffende werknemer in deze recente uitspraak was arbeidsongeschikt en zijn re-integratie verliep niet vlekkeloos. Dit leidde tot een arbeidsconflict, waarbij de werknemer – in een mediationtraject – inzage in en een kopie van zijn personeelsdossier verlangde. De werkgever weigerde dit en voerde aan dat het personeelsdossier al eerder aan de werknemer was verstrekt en dat de werknemer met het dossier bekend was of had moeten zijn.

De rechter oordeelde dat de bekendheid met gegevens geen grond is om het recht op een kopie van het personeelsdossier te weigeren en dat een kopie dus ook moet worden verstrekt als deze (ooit) eerder is verstrekt.[cta label=”Workshop: Help! Ik ben privacyverantwoordelijke” image=”861″ link=”url:http%3A%2F%2Flexence.php7.a3.nvsotap.nl%2Fagenda%2Fhelp-ik-ben-privacyverantwoordelijke%2F|title:Meer%20informatie|target:%20_blank|”]
Op dinsdag 6 november 2018 organiseert Lexence samen met de Harteveld Groep een praktijkgerichte en interactieve workshop. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals hierboven, wordt ingegaan op de concrete invulling van de taken en verantwoordelijkheden van een privacyverantwoordelijke.[/cta][/vc_column][/vc_row]

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 05-06-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 5)
Blogreeks ⸱ 05-06-2024
Wereldmilieudag: een plek voor de natuur aan de onderhandelingstafel?
Blog ⸱ 04-06-2024
Morele verantwoordelijkheid in bedrijven: werknemersprivacy vanuit een juridisch perspectief
Interview ⸱ 31-05-2024
Advocaten Jan-willem Raadgever en Michiel de Wit in gesprek met VG Visie
Recente zaak ⸱ 22-05-2024
Lexence heeft Heineken geadviseerd bij het investeren in een minderheidsbelang in de Amsterdamse drankproducent Stëlz
Recente zaak ⸱ 16-05-2024
Lexence heeft IceLake Capital geadviseerd bij de overname van D. van der Steen.
Recente zaak ⸱ 13-05-2024
Lexence heeft Nuts Groep B.V. geadviseerd bij de overnames van De Energiebespaarders B.V. en Building Blocks Energy B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 13-05-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 4)
Whitepaper ⸱ 07-05-2024
Juridische aspecten van een cao
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 29-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 3)
Podcast ⸱ 26-04-2024
Het is opvallend hoeveel logistiek dienstverleners worden overgenomen in Nederland
Blog ⸱ 25-04-2024
De CSDDD is een feit
Recente zaak ⸱ 24-04-2024
Lexence heeft Expandable Healthcare B.V. geadviseerd bij de fusie met JMP Medical
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Alle berichten