nl/en
Publicatie

Huur en faillissement: opzegging vs. indeplaatsstelling

3 oktober 2016 – ​Menig winkelverhuurder is de afgelopen tijd geconfronteerd met een faillissement van een huurder. Als de curator mogelijkheden ziet voor een doorstart van de failliete onderneming kan hij de verhuurder verzoeken om mee te werken aan een indeplaatsstelling door de overnemende partij. In dit artikel in TvHB bespreken Vincent Boumans en Anne Le Grand de positie van de verhuurder die de huurovereenkomst heeft opgezegd en geconfronteerd wordt met een verzoek cq. vordering van de curator tot indeplaatsstelling. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Expertise

Vastgoedrecht

Vincent

Boumans

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: