Lexence

De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:302 BW

22 juni 2019 – In ieder nummer van Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP) wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het gaat steeds om een bepaling waarover in de literatuur weinig is geschreven. De casus wordt geschetst, de tekst van de bepaling wordt geciteerd, kort toegelicht en toegepast op die casus. Vastgoedadvocaat Michiel de Wit heeft een bijdrage geschreven over artikel 7:302 BW, over opzegging van de huurovereenkomst bedrijfsruimte door erfgenamen, echtgenoot of geregistreerde partner van de overleden huurder.

Download het volledige artikel ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:302 BW’ dat door Michiel de Wit is gepubliceerd in nummer 2-3, mei 2019/SDU Tijdschrift Huurrecht in Praktijk.

Hand met pen, schrift en laptop
Key contacts Michiel de Wit
Expertise Huurrecht
Reading time < 1 min leestijd
Hand met pen, schrift en laptop