Publicatie

De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW.

27 Oktober 2020 – -Een interessant artikel in het oktober nummer van ‘Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte’, geschreven door Vincent Boumans en Marianne Elshof. Zij belichten aan de hand van de literatuur en rechtspraak het toepassingsbereik van art. 7:309 BW, de criteria van art. 7:309 BW en welke schade de huurder kan vorderen op grond van art. 7:309 BW. Voor een goed begrip van art. 7:309 BW moet echter ook een blik op de geschiedenis geworpen worden en moet de Onteigeningswet (Ow) nader onder de loep worden genomen.

Lees hier het hele artikel.

Expertise

Vastgoedrecht

Vincent

Boumans

Marianne

Elshof

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: