nl/en
Publicatie

Corporate governance en het arbeidsrecht

3 oktober 2016 – Tijdens het Lexence arbeidsrechtseminar op dinsdag 27 september 2016 heeft Frank ter Huurne, samen met Kilian Wawoe (universitair docent HRM aan de VU en expert op het gebied van variabele beloningen), gesproken over corporate governance en het arbeidsrecht.

Expertise

Ondernemingsrecht

Frank

ter Huurne

Frank ter Huurne is ingegaan op onderwerpen zoals de rolverdeling tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders, medezeggenschap en disciplinaire maatregelen bij overtreding van (interne) codes.

Kilian Wawoe schetste zijn ervaring met (variabele) belonen en de effecten ervan op een onderneming. Zo stelt hij dat een van de veelgemaakte fouten het beloningssysteem is, en dan vooral de bonussen. Bij de ABN AMRO werkte hij mee aan de bonuscultuur en zag dat bonussen zelden leiden tot betere prestaties of een beter bedrijfsresultaat.

Naar aanleiding van het seminar brengt Lexence een e-book uit. Het e-book over corporate governance en het arbeidsrecht verschijnt op dinsdag 11 oktober. Heeft u interesse in het ontvangen van het e-book, stuur dan een e-mail naar marketing@lexence.com. Heeft u nog inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Frank ter Huurne.

Lexence adviseert ondernemingen en instellingen over de (implementatie van) juridische componenten van corporate governance. Wij werken daarbij samen in multidisciplinaire teams van advocaten en notarissen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: