Publicatie

Arbeidscontract in gewonemensentaal | Concious contracting

27 januari 2023 – In hoeverre komt een arbeidscontract met zijn juridisch jargon overeen met wat werkgever en werknemer over en weer van elkaar verwachten? Conscious Contracting probeert daar meer evenwicht in te brengen. Lees hier het hele artikel in advocatenblad.

Bas Martens bespreekt in dit artikel dat hij bezig is Conscious Contracting tot een waar specialisme te maken, ook in de grootzakelijke praktijk. Hij werkt mee aan een pilotproject bij zeven organisaties. Als hij Conscious Contracting uitlegt, gebruikt hij een handdruk als metafoor. Hij ziet Conscious Contracting als de contractuele vertaling van het gevoel van de handdruk die twee contracterende partijen ervaren als ze besloten hebben samen verder te gaan en de deal hebben beklonken. Het is de handdruk van onderlinge beloften en verwachtingen.

Is Concious Contracting nieuw?

‘Conscious Contracting is een ontwikkeling die is overgevlogen uit de Verenigde Staten,’ zegt hij. ‘Vanwege het common law wordt daar alles tot in detail in contracten geregeld, omdat je vaak niet kunt terugvallen op de wet. Dat heeft geleid tot excessen en soms honderden pagina’s tekst, contracten die echter ver verwijderd zijn van wat mensen echt bindt.’

‘Conscious Contracting kun je zien als tegenbeweging daarop,’ vervolgt Martens. ‘Het geeft vorm en inhoud aan die handshake. Het leidt tot een contract waarin partijen zich herkennen en waarin de waarden waarin ze elkaar vonden tot uitdrukking worden gebracht. Het zijn ook geen contracten die in de la blijven liggen totdat er een conflict komt. Het zijn overeenkomsten die dienen als een routeboekje, als een kompas voor de samenwerking.’

Dat gebeurt nog te weinig, constateert Daniël Maats, arbeidsrechtadvocaat bij BVDV Advocaten & Fiscalisten in Utrecht en ook betrokken bij het pilotproject. ‘In de praktijk is het contract vaak niet geschreven met de eindgebruiker in gedachten. Het wordt door advocaten voor advocaten geschreven, met een juridische bril om met het contract een goede juridische positie te hebben bij een conflict dat aan de rechter wordt voorgelegd. De gedeelde visie op de relatie komt er bijna nooit tot in uitdrukking. Daar willen we iets anders voor.’

Lees hier de rest van het artikel.

Expertise

Vastgoedontwikkeling & transacties

Bas

Martens

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image