nl/en
Publicatie ⸱ 13-11-2016

Wijziging billijke vergoeding

De billijke vergoeding: evaluatie van het muizengaatje

Sinds 1 juli 2015 kan de rechter bij ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever’ in uitzonderlijke gevallen naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen aan een werknemer. Aanknopingspunten hiervoor zijn er echter nauwelijks.

Lees verder

Expertise

Ondernemingsrecht

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 668, derde lid, en 673 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Lees verder

Billijke vergoeding

Het uitgangspunt is dat de werknemer vanaf 1 juli 2015 enkel recht heeft op een transitievergoeding. Indien sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ door de werkgever kan de kantonrechter echter tevens een aanvullende billijke vergoeding toekennen. De hoogte van deze billijke vergoeding wordt bepaald door de kantonrechter en staat – naar haar aard – in relatie tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten. Daarnaast is er nog de billijke vergoeding zonder ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever. Het moet de werkgever dan ernstig zijn aan te rekenen dat wordt opgezegd in strijd met de daarvoor geldende regels. Het gaat om de billijke vergoeding als alternatief voor herstel, of als alternatief voor een vernietiging van een opzegging, of bij schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Lees verder

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: