nl/en
Publicatie

Staat omzettingsverklaring naar Nederlands recht in de weg aan ontbinding en schadevergoeding op grond van Weens Koopverdrag

​4 september 2014 – Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een ‘wenk’ in Rechtspraak Contactenrecht (RCR) bij een uitspraak van de Rechtbank Limburg op 16 april 2014.

Expertise

Ondernemingsrecht

Deze zaak heeft betrekking op een internationale handelskoop. Tussen de Nederlandse vennootschap Scheldebouw en de vennootschap naar Duits recht Hero is een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij Hero zich heeft verbonden tot het leveren van een partij glas ten behoeve van de bouw van de Maastoren in Rotterdam. Volgens Scheldebouw heeft Hero te kennen gegeven dat zij haar verbintenissen onder de overeenkomst niet zal nakomen. Hierdoor heeft Scheldebouw de partij glas, naar Scheldebouw stelt, bij een derde moeten bestellen voor een hogere prijs dan zij met Hero was overeengekomen. Scheldebouw vordert in de onderhavige procedure primair dat Hero wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. Lees de volledige wenk in Rechtspraak Contactenrecht (RCR).

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: