nl/en
Publicatie

Scholingsplicht

Studiekostenbeding: oplossing voor lagere transitievergoeding?

Sinds 1 juli 2015 is in de wet opgenomen dat de werknemer onder omstandigheden recht heeft op een transitievergoeding na einde van het dienstverband. Deze invoering van de transitievergoeding brengt kosten voor de werkgever met zich. De regering heeft werkgevers echter tegemoet willen komen, en heeft daartoe een besluit genomen waarin wordt geregeld onder welke voorwaarden kosten in mindering van de transitievergoeding kunnen worden gebracht.

HRPraktijk, juli 2015

Lees verder

Expertise

Ondernemingsrecht

Scholingsplicht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijkzijn voor de uitoefening van zijn functie.

Lees verder

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 18 februari 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen.Indien ook de Eerste Kamer instemt met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het ontslagrecht, de positie van de flexwerker en de Werkloosheidswet. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen nog een keer voor u op een rijtje.

Lees verder

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: