Infosheet - Publicatie

Modernisering van de regels voor het concurrentiebeding: wat zijn de plannen?

De regering is voornemens de regels rondom het concurrentiebeding, dat werknemers verbiedt hetzelfde werk te doen voor een concurrerend bedrijf, aan te passen en strenger te maken voor werkgevers. Deze voorgenomen aanpassing moet onnodig en onjuist gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt beperkt. In onderstaande infosheet staan de aangekondigde veranderingen op een rij.

Uit onderzoek blijkt dat een concurrentiebeding door werkgevers vaak in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen als standaardclausule (ongeacht de vraag of dit echt noodzakelijk is) en vaak wordt gebruikt om schaars personeel vast te houden, terwijl een concurrentiebeding daar niet voor bedoeld is.

4 aangekondigde wijzigingen van het concurrentiebeding

Op 6 juni 2023 heeft het kabinet de volgende vier voorgenomen wijzigingen ten aanzien van het concurrentiebeding aangekondigd:

  • in de wet zal worden bepaald wat de toegestane maximumduur van een concurrentiebeding mag zijn;
  • het wordt wettelijk verplicht om het geografisch bereik bij het concurrentiebeding op te nemen en dit ook te motiveren;
  • ook voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zullen net als bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd strenge motiveringeisen gaan gelden;
  • de werkgever zal bij het inroepen van het concurrentiebeding een wettelijk vastgestelde vergoeding aan de werknemer moeten betalen.

Vragen?

Voor vragen over deze infosheet of over de (mogelijke) gevolgen van deze voorgenomen wijzigingen voor uw organisatie, neem contact op met Sjoerd Remers.

Meer info?

>> Lees onze eerder verschenen artikelen.

>> Of toets je concurrentiebeding met behulp van onze online tool.

Expertise

Arbeidsrecht

Sjoerd

Remers
decorative image

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image