nl/en
⸱ 01-02-2014

Maken algemene voorwaarden deel uit van de overeenkomst indien de algemene voorwaarden zijn opgesteld in een taal die de wederpartij niet machtig is?

1 februari 2014 – Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een ‘wenk’ in Rechtspraak Contactenrecht (RCR) bij een uitspraak van Rechtbank Gelderland op 6 november 2013. Het is inmiddels vaste rechtspraak dat het Weens Koopverdrag ook van toepassing is op de vraag of algemene voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van een internationale koopovereenkomst. De (inter)nationale rechtspraak is echter nog niet eensgezind omtrent het criterium dat voortvloeit uit het Weens Koopverdrag voor de beantwoording van de vraag of algemene voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van een internationale koopovereenkomst.

Expertise

Ondernemingsrecht

De vennootschap naar Oostenrijks recht Fleck heeft in het kader van een gewonnen aanbesteding een deel van de te leveren diensten uitbesteed aan de Nederlandse vennootschap Transquest. De levering van hardware en bijbehorende software in Oostenrijk betrof de voornaamste prestatie die Transquest diende te leveren. Fleck stelt dat de leveringen en diensten van Transquest niet voldeden aan de aanbestedingsvoorwaarden en vordert vergoeding van de schade die Fleck door deze tekortkoming in de prestatie van Transquest heeft geleden.

Partijen verzoeken de rechtbank om een oordeel te geven over het toepasselijke recht en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Transquest, waarin het Nederlands recht van toepassing is verklaard.

Lees de wenk in Rechtspraak Contactenrecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Blogreeks Wkb ⸱ 09-04-2024
Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wet kwaliteitsborging – deel 2: stellen en bewijzen
Podcast ⸱ 09-04-2024
Podcast Jong Juridisch – De rechten en plichten van huurders en verhuurders
Blog ⸱ 03-04-2024
Is het toegestaan om mobiel telefoongebruik op kantoor te verbieden?
Recente zaak ⸱ 03-04-2024
Lexence heeft Den Hartogh Holding B.V. geadviseerd bij hun overname van alle aandelen in het kapitaal van H&S Group B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 02-04-2024
Werknemers – en managementparticipaties: the way to go
Kantoornieuws ⸱ 27-03-2024
Wederom waardering van onze klanten in de Legal 500 2024 editie
Blog ⸱ 27-03-2024
Workation: werken met zicht op zee
Recente zaak ⸱ 20-03-2024
Lexence heeft Waterland Private Equity geadviseerd bij de acquisitie van de NFP Groep.
Infosheet ⸱ 18-03-2024
Grensoverschrijdend gedrag: Do’s en don’ts voor een effectieve aanpak
Recente zaak ⸱ 15-03-2024
Lexence heeft Röko AB geadviseerd bij de koop van 85% van de aandelen in Baymax B.V.
Kantoornieuws ⸱ 15-03-2024
Trots op onze rankings in Chambers Europe 2024
Blogreeks ⸱ 14-03-2024
Ben ik als bestuurder eerder aansprakelijk vanwege de ESG-wetgeving?
Blog ⸱ 11-03-2024
Illegale onderverhuur: 5 aandachtspunten voor eigenaren van huurwoningen
Alle berichten