Publicatie

Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2022 (civiel recht)

10 februari 2023 – De oogst in 2022 van voor de vastgoedpraktijk relevante uitspraken van de Hoge Raad is mager in vergelijking met eerdere jaren. In dit artikel bespreekt Jan Hockx twee uitspraken van de Hoge Raad die gaan over opzegging, de eerste van een huurovereenkomst en de tweede van een erfpachtafhankelijk opstalrecht. Vervolgens komt aan de orde de uitspraak waarbij de Hoge Raad de discussie in de literatuur beslecht of een vorderingsrecht dat onoverdraagbaar met goederenrechtelijke werking is gemaakt, tevens van rechtswege onverpandbaar is (met goederenrechtelijke werking). Verder wordt de uitspraak besproken waarin de Hoge Raad een oordeel heeft gegeven over het door de rechter ambtshalve toepassen dat niet tijdig is geklaagd. Als laatste wordt de uitspraak behandelt waarin de Hoge Raad een oordeel geeft over de meerprijs indien de opdrachtgever aan de aannemer meerwerk opdraagt.

Lees hier het artikel van Vastgoed Fiscaal & Civiel, nr 1, januari 2023 / SDU geschreven door Jan Hockx.

 

Expertise

Notariaat vastgoedrecht

Jan

Hockx

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image