nl/en
Publicatie

Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2020 civiel recht

1 maart 2021 – Hierbij een interessant artikel van Jan Hockx met het Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2020 (civiel recht). Dit overzicht bevat uitspraken van de Hoge Raad uit 2020 die relevant zijn voor de vastgoedpraktijk.

De uitspraken gaan over de uitleg van een bepaling uit een splitsingsreglement die ook in modelreglementen voorkomt; of de kantonrechter ook bevoegd is de nietigheid van een besluit van de vergadering van  eigenaars vast te stellen; of het bij herverkaveling overgaan van hypotheekrechten op vervangende percelen  een feit is dat ingeschreven kan worden in de openbare registers van het Kadaster en of bij het ontbreken van  een inschrijving van dat overgaan derden zich kunnen beroepen op de derdenbeschermingsregeling van art. 3:24 BW.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de wijziging van de WKPB, waardoor gemeentelijke beperkingenbesluiten niet meer in een gemeentelijk beperkingenregister worden ingeschreven maar in de  openbare registers van het Kadaster.

Lees hier het artikel.

Expertise

Vastgoedrecht

Jan

Hockx

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: