nl/en
Publicatie

Huurprijsverlaging via buitengerechtelijk schuldeisersakkoord – ​een analyse van de kwestie V&D/verhuurders

2 juni 2016 – 22 december 2015 vormde voor V&D B.V. een belangwekkende dag. Niet alleen werd haar toen voorlopige surseance van betaling verleend. Ook deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op die dag uitspraak in het hoger beroep dat V&D had ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, waarbij V&D werd veroordeeld tot betaling van de volle huurprijs voor het door haar in Hengelo uitgebate winkelpand. Eiser in die kortgedingprocedure was Mondia Investments B.V. een van de verhuurders die zich weigerde neer te leggen bij een eerder eenzijdig door V&D opgelegde huurkorting. Mattias Kik maakte voor Tijdschrift Huurrecht in Praktijk een analyse.

Expertise

Ondernemingsrecht

Mattias

Kik

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: