nl/en
Publicatie

Fraude in de ondernemingsrechtpraktijk: drempels bij het nemen van verhaal

28 juli 2016 – Wanneer een onderneming met fraude binnen de organisatie door bestuurders of werknemers wordt geconfronteerd, dient de vraag zich op of en zo ja, hoe daartegen op te treden om als gevolg daarvan geleden schade te verhalen; strafrechtelijk of (ook) civielrechtelijk.
Expertise

Ondernemingsrecht

In Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk zet Wesley Vader enkele verschillen uiteen tussen beide rechtsingangen. Voor complexere zaken waarin de schade niet eenvoudig is te begroten biedt het strafrecht vaak geen uitkomst. Echter, ook de civiele procedure kent zijn beperkingen. Bestuurders en werknemers kunnen hoge drempels voor aansprakelijkheid opwerpen die verhaal door de onderneming kunnen bemoeilijken. Betoogd wordt dat de hoedanigheid waarin bestuurders en werknemers optreden daaraan niet in de weg mag staan. Lees het artikel Fraude in de ondernemingsrechtpraktijk: drempels bij het nemen van verhaal.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: