Lexence

Beroep op klachtplicht mogelijk ten aanzien van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid?

​14 december 2016 – Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een wenk voor het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht. In deze wenk bij een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant staat de vraag centraal of een beroep op de klachtplicht van art. 6:89 BW mogelijk is ten aanzien van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 en art. 6:162 BW. Lees de wenk in Rechtspraak Ondernemingsrecht.

Expertise Litigation
Reading time < 1 min leestijd