nl/en
Publicatie ⸱ 16-04-2014

Bijzondere zorgplicht banken bij afsluiten renteswaps door mkb’ers

16 april 2014 – Bij vonnis van 26 maart 2014 veroordeelde de Rechtbank Oost-Brabant Rabobank tot betaling van schadevergoeding aan een boer in verband met een eerder door de boer afgesloten renteswap. Volgens de rechtbank heeft de bank de boer bij het afsluiten van de renteswap niet voldoende geïnformeerd over de aan de renteswap verbonden risico’s.

Expertise

Ondernemingsrecht

Mattias

Kik

Het vonnis van de rechtbank heeft mogelijk een precedentwerking voor vergelijkbare schadeprocedures van mkb’ers tegen banken. De AFM schat dat tienduizenden mkb’ers nog een rentederivaat bij een bank hebben lopen. Veel van deze contracten hebben een negatieve waarde door de rentedaling van de afgelopen jaren. Volgens recente berichtgeving in het Financieel Dagblad staat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf als gevolg van rentederivaten in totaal voor bijna EUR 4 mrd in het rood.

Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moeten banken jegens hun particuliere klanten een bijzondere zorgplicht in acht nemen. Deze zorgplicht strekt ertoe klanten te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De rechtbank Oost-Nederland oordeelt nu dat een dergelijke bijzondere zorgplicht ook van toepassing kan zijn in het geval van niet-particuliere klanten (zoals mkb’ers).

De rechtbank oordeelt dat Rabobank haar klant in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen had moeten informeren over de renteswap en de daaraan verbonden risico’s. De bank kan in dit verband niet volstaan met het in de contractsdocumentatie opnemen van standaardbepalingen waarin de klant bevestigt dat hij door de bank uitdrukkelijk is gewezen op de risico’s en de gevolgen van de beoogde transacties. Volgens de rechtbank blijkt uit dergelijke bepalingen niet dat de klant op de hoogte is van de specifieke risico’s die niet uitdrukkelijk in de bepaling zijn vermeld. Een bank dient zich er van te vergewissen dat de klant zich daadwerkelijk bewust is van de bijzondere risico’s van de renteswap en de mogelijke gevolgen daarvan. Bij schending van de bijzondere zorgplicht is de bank in beginsel aansprakelijk voor de schade die haar klant als gevolg hiervan heeft geleden. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit (een gedeelte van) het bedrag dat de klant aan de bank moet betalen ter afkoop van de renteswap.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Blogreeks Wkb ⸱ 09-04-2024
Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wet kwaliteitsborging – deel 2: stellen en bewijzen
Podcast ⸱ 09-04-2024
Podcast Jong Juridisch – De rechten en plichten van huurders en verhuurders
Blog ⸱ 03-04-2024
Is het toegestaan om mobiel telefoongebruik op kantoor te verbieden?
Recente zaak ⸱ 03-04-2024
Lexence heeft Den Hartogh Holding B.V. geadviseerd bij hun overname van alle aandelen in het kapitaal van H&S Group B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 02-04-2024
Werknemers – en managementparticipaties: the way to go
Kantoornieuws ⸱ 27-03-2024
Wederom waardering van onze klanten in de Legal 500 2024 editie
Blog ⸱ 27-03-2024
Workation: werken met zicht op zee
Recente zaak ⸱ 20-03-2024
Lexence heeft Waterland Private Equity geadviseerd bij de acquisitie van de NFP Groep.
Infosheet ⸱ 18-03-2024
Grensoverschrijdend gedrag: Do’s en don’ts voor een effectieve aanpak
Recente zaak ⸱ 15-03-2024
Lexence heeft Röko AB geadviseerd bij de koop van 85% van de aandelen in Baymax B.V.
Kantoornieuws ⸱ 15-03-2024
Trots op onze rankings in Chambers Europe 2024
Blogreeks ⸱ 14-03-2024
Ben ik als bestuurder eerder aansprakelijk vanwege de ESG-wetgeving?
Blog ⸱ 11-03-2024
Illegale onderverhuur: 5 aandachtspunten voor eigenaren van huurwoningen
Alle berichten