nl/en
Infosheet ⸱ 02-03-2023

Wet bescherming klokkenluiders

2 maart 2023 – Op 18 februari 2023 is de ‘Wet huis voor klokkenluiders’ aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Anneke Nijk heeft een infosheet opgesteld waarin ze stapsgewijs ingaat op de wijzigingen en impact voor werkgevers.

Expertise

Arbeidsrecht

Anneke

Nijk
decorative image

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image