nl/en
Blogreeks ⸱ 13-09-2023

ESG | Wat is de CSRD en hoe kan ik mijn bedrijf hierop voorbereiden?

Op 1 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) inwerking getreden. De richtlijn verplicht (grote) bedrijven om te rapporteren over ESG-/duurzaamheidskwesties. Als uw bedrijf onder het toepassingsbereik van de CSRD valt, dan brengt dat verschillende grote uitdagingen met zich mee. Benieuwd of uw bedrijf ook onder deze wetgeving valt, wat dit betekent en hoe u zich kunt voorbereiden?

Stephanie

ter Brake

Valt mijn bedrijf onder de CSRD en zo ja, vanaf wanneer?

Grote ondernemingen van openbaar belang (zoals beursgenoteerde ondernemingen of financiële instellingen) met meer dan 500 werknemers moeten vanaf boekjaar 2024 rapporteren over duurzaamheidskwesties. Een jaar later geldt dit voor ondernemingen die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

 • Minimaal EUR 20 miljoen balanstotaal;
 • Minimaal EUR 40 miljoen netto-omzet; en/of
 • Gemiddeld meer dan 250 FTE.

Kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zullen vanaf boekjaar 2026 over duurzaamheidskwesties moeten rapporteren.

Over welke ESG-prestaties moet ik rapporteren?

Indien uw bedrijf onder het toepassingsbereik van de CSRD valt, dan is er veel werk aan de winkel. Op grond van de CSRD moeten bedrijven namelijk rapporteren over ESG-/duurzaamheidskwesties met betrekking tot activiteiten in de gehele waardeketen, dus ook die van toeleveranciers en klanten. Veel bedrijven beschikken nog niet over deze data en hebben nog niet de juiste informatiesystemen voor het verzamelen van deze data opgetuigd.

Bovendien dwingt de CSRD impliciet om een duurzaamheidsbeleid te hebben alsmede acties en doelstellingen te formuleren. Zo dient u bijvoorbeeld te rapporteren over wat uw onderneming heeft gedaan en wat u nog gaat doen aan het terugbrengen van emissies. Het beantwoorden van deze vraag met een ‘niet van toepassing’ zou tot reputatieschade of zelfs aansprakelijkheidsclaims kunnen leiden.

Als uitgangspunt voor de ESG-verslaggeving geldt het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat, naast algemene toelichtingen en informatie over klimaatverandering, slechts informatie verstrekt moet worden die nodig is om:

 • inzicht te krijgen in de effecten van de onderneming op duurzaamheidskwesties (inside out benadering); en
 • te begrijpen hoe duurzaamheidskwesties van invloed zijn op de ontwikkeling, de prestaties en de positie van de onderneming (outside in benadering).

De duurzaamheidsverslagen dienen te worden ingericht op basis van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) die zijn opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Op 9 juni 2023 is de laatste (bijna finale) versie van de ESRS gepubliceerd. De ESRS zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

 • klimaatverandering,
 • vervuiling,
 • water en maritieme hulpbronnen,
 • biodiversiteit en ecosystemen,
 • materiaalgebruik en de circulaire economie,
 • eigen werknemers,
 • werknemers in de waardeketen,
 • invloed op gemeenschappen,
 • klanten en eindgebruikers, alsmede business conduct.

Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op de CSRD?

 1. U kunt het beste beginnen met de (dubbele) materialiteitsanalyse. Bij het beoordelen van de dubbele materialiteit dienen stakeholders te worden betrokken. Vragen die u zich als eerst zou moeten stellen zijn:
  • wie zijn de stakeholders waar de organisatie invloed op heeft; en
  • welke stakeholders kunnen de organisatie beïnvloeden?
 2. Vervolgens vraagt u deze stakeholders welke impact de organisatie volgens hen heeft op mens en milieu en wat volgens hen de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s en -kansen voor de organisatie zijn. Bij het identificeren van mogelijk relevante duurzaamheidskwesties moet ook rekening worden gehouden met de activiteitensectoren, geografische werkgebieden en stappen in de waardeketen.
 3. Het is goed om een multidisciplinair team samen te stellen. De ESG-/duurzaamheidsthema’s waarover moet worden gerapporteerd op grond van de CSRD raken namelijk aan verschillende bedrijfsonderdelen, zoals inkoop, productontwikkeling, productie, operatie, HR, financiën, communicatie en strategie. Dit team kan inventariseren wat nog mist aan informatie, beleid en strategie, en een plan opstellen voor het vergaren van deze informatie. Bovendien kan dit team het bestuur ondersteunen bij het opstellen van een beleid en strategie hieromtrent.
 4. Vervolgens start het daadwerkelijk vergaren van informatie. Veel organisaties ervaren dit als een enorme klus, omdat informatie uit de waardeketen niet altijd goed beschikbaar is. Het is daarom raadzaam om tijdig te beginnen. Enigszins geruststellend is dat bedrijven de komende drie jaren ook mogen rapporteren dat bepaalde informatie nog mist, met daarbij wel de toelichting wat zij eraan doen om alsnog aan deze informatie te komen.
 5. Uiteindelijk zal moeten worden bepaald welke informatie in het verslag komt te staan en op welke manier. Dit kan het beste in samenspraak met de accountant worden gedaan.

Vragen of behoefte aan meer informatie over CSRD of ESG?

Neem gerust contact op met Stephanie ter Brake of lees verder op ons ESG-platform.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image