nl/en
Publicatie ⸱ 09-10-2017

De eerste ervaringen met digitaal procederen. Waar staan we nu?

9 oktober 2017 – Op 1 september jl. ging het verplicht digitaal procederen voor civiele handelszaken van start bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Eind september waren ruim 60 zaken digitaal aanhangig gemaakt. Ook bij Lexence hebben wij ervaring met de eerste digitale procedures.

Expertise

Ondernemingsrecht

De eerste bevindingen zijn positief. Wel lijkt de verdere uitrol van digitaal procederen naar de overige rechtbanken in Nederland, dat gepland stond voor het voorjaar 2018, enige vertraging op te lopen. Na drie maanden zou de eerste evaluatie van de pilot plaatsvinden, maar dat wordt nu te kort bevonden. Alle zaken bevinden zich nu nog in een beginstadium. De verschillende fases in een procedure, zoals zittingen en het wijzen van vonnissen, moeten eerst worden doorlopen en geëvalueerd, alvorens digitaal procederen ook zijn intrede kan doen in hoger beroep, verzoekschriftprocedures en kantonzaken. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.

Indien u digitaal moet procederen, meer informatie over dit onderwerp wenst of andere procesrechtelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen met Wesley Vader.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: