Publicatie

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte: een woord, twee gedachten?

9 augustus 2016 – Een opzegging, mits tijdig en correct, bewerkstelligt het einde van de huurovereenkomst. Maar is dat ook echt zo? En is een opzegging van 290-bedrijfsruimte hetzelfde als een opzegging van 230a-bedrijfsruimte? Het Hof Amsterdam heeft medio 2015 geoordeeld dat een verhuurder zijn huuropzegging met betrekking tot 290-bedrijfsruimte (middenstandsbedrijfsruimte) kan herroepen indien de huurder die opzegging niet accepteert. In dit artikel van Michiel de Wit in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk wordt de opzegging van huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte nog eens kort onder de loep genomen, waarbij stil wordt gestaan bij herroeping aan de hand van dit arrest van het hof in het licht van de ratio van de huidige huurregelgeving.
Expertise

Vastgoedrecht

Michiel

de Wit

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: