nl/en
Publicatie

De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:212 BW

4 januari 2018 – In ieder nummer van HIP (Huurrecht in Praktijk) wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. Het gaat steeds om een bepaling waarover in de literatuur weinig is geschreven. De casus wordt geschetst, de tekst van de bepaling wordt geciteerd, kort toegelicht en toegepast op die casus.

Michiel de Wit heeft onlangs een bijdrage geleverd over artikel 7:212 BW, over de belangrijkste verplichting van de huurder, namelijk het voldoen van de tegenprestatie. Download hier het volledige artikel over de wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:212 BW.

Expertise

Vastgoedrecht

Michiel

de Wit

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: