Publicatie

De pro forma onder de WWZ: contra forma!

1 juni 2016 – Met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de bewegingsruimte voor de kantonrechter tot het leveren van maatwerk aanzienlijk ingeperkt. In deze bijdrage wordt besproken of deze formalisering van het ontslagrecht consequenties heeft voor de pro forma-ontbindingspraktijk. Daarbij wordt tevens bezien hoe kantonrechters sinds 1 juli 2015 omgaan (en om zouden moeten gaan) met pro forma-ontbindingsverzoeken.

 

 

Expertise

Ondernemingsrecht

Sjoerd

Remers

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: