Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Betrokkenheid zit in het DNA van Lexence. Die betrokkenheid reikt verder dan de uitoefening van ons vak. We zijn ervan overtuigd dat ons kantoor alleen kan gedijen en groeien bij de gratie van de samenleving waarin we opereren. Lexence zet daarom al jaren doelgericht en steeds intensiever in op het ontwikkelen van beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij zijn al onze medewerkers actief betrokken. Zo ontwikkelden we verschillende initiatieven op het gebied van non-profit en pro bono, advisering van en samenwerking met goede doelen en onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

decorative image

Green Business Club

Om zoveel mogelijk succes te behalen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, heeft Lexence zich aangesloten bij het netwerk van Green Business Club Zuidas: een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten.

Enkele voorbeelden van concrete, duurzame projecten zijn: De Zuidas Community Garden, Zuidas doe(t) het licht uit, E-bike Tryout en opschaling in de Zero Waste aanpak. Met onze kennis en wendbaarheid, dragen we bij aan het realiseren van nog meer projecten op het gebied van verduurzaming bedrijfsvoering en het openbare gebied. Samen zetten we ons in voor een toekomstbestendig Zuidas!

Green Business Club Zuidas is onderdeel van een groeiend landelijk netwerk van momenteel zestien lokale Green Business Clubs en wordt ondersteund door Green Business Club Nederland.

 

Duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van onze visie. Zo heeft Lexence een vooruitstrevend mobiliteitsplan dat OV- en fietsgebruik onder alle medewerkers stimuleert. Ook sturen we op vermindering van afval en hergebruik van producten. In onze catering en schoonmaak worden enkel Fairtrade en milieuvriendelijke producten gebruikt en waar dat kan werken we met lokale leveranciers.

 

Een energiezuinig kantoor

Lexence houdt kantoor in Infinity, een vooruitstrevend gebouw op het gebied van duurzaamheid, door de toepassing van een ‘dubbele huid’ en speciale apparatuur. Het binnenklimaat wordt door warmtewering, in de vorm van doeken en lamellen, beschermd tegen ongewenste opwarming door de zon. Hierdoor hoeft in de zomer minder gekoeld te worden. In de winter wordt de kou tegengehouden, waardoor minder verwarming nodig is. Een slim systeem van ondergrondse wateropslag zorgt voor de verwarming en koeling van het gebouw.

 

Diversiteit, Equality en inclusiviteit

Het succes van onze organisatie valt of staat met de kwaliteit van onze mensen en de diversiteit binnen onze teams. Een inclusief werkklimaat, met ruimte voor zowel de zichtbare verschillen (gender, leeftijd en etniciteit) als de onzichtbare verschillen (persoonlijkheid, werkervaringen, seksualiteit en genderidentiteit), is daarvoor essentieel. Het creëren van dit klimaat gaat stapsgewijs en begint met het creëren van bewustwording.

Bewustwording: Begin 2021 zijn we gestart met de kantoorbrede “Managing unconscious bias” workshops waarbij inzicht kwam op onbewust vooroordelen en de impact die zij hebben op de acties die we nemen en de keuzes die we maken. Per 2022 houden we DE&I lunchsessies waarbij aan de hand van een voordracht van een expert een verdieping wordt gemaakt op een DE&I gerelateerd onderwerp.

 

Recruitment

Bij de werving hanteert Lexence geen diversiteitsdoelstelling. Wij willen de beste match tussen persoon, team en functie. Om eventuele blinde vlekken en onbewuste vooroordelen te voorkomen, hanteren wij in alle fases van het sollicitatieproces het vierogenprincipe.

 

Gelijke kansen

De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan evenwichtigere genderverhoudingen binnen Lexence, met positief resultaat. Het percentage vrouwen in ons kantoor is gegroeid van 46% in 2016 naar 50% in 2020. Op partnerniveau is het aandeel vrouwen in diezelfde periode gegroeid van 5% naar 12%. Dit hebben wij onder meer bereikt door ons te committeren aan het Charter ‘Talent naar de Top’ en door intensieve training en coaching. Een voorbeeld daarvan is de training Vrouwelijk Leiderschap, om onze (toekomstige) vrouwelijke leiders te ondersteunen op een authentieke manier grip op hun loopbaan te krijgen.

 

Persoonlijkheid

Wij gebruiken kantoorbreed de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit is een psychometrisch instrument dat wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, zodat wij ook de diversiteit in persoonlijkheden leren omarmen.

 

Culturele diversiteit

Wij willen meer bewustzijn creëren op het gebied van culturele diversiteit. Dit doen we onder meer door multiculturele inhousedagen, bias-trainingen en samenwerking met organisaties waaronder Young Global People. Deze organisatie vormt al vijftien jaar de schakel tussen hoogopgeleid multicultureel talent en het bedrijfsleven en de overheid.