Over Wesley Vader

Wesley Vader werkt als advocaat in het Litigation team van Lexence. Hij richt zich in brede zin op de commerciële en ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Enkele voorbeelden van zaken die Wesley behandelt zijn het voorkomen en oplossen van geschillen binnen de onderneming, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhouders- en overnamegeschillen. Ook de beslechting van contractuele geschillen en andere aansprakelijkheidskwesties rekent hij tot zijn praktijk. In het bijzonder heeft Wesley een focus op de corporate fraudepraktijk. Zo heeft hij brede ervaring op het gebied van onder meer schadeverhaal, (bewijs)beslag en fraudeonderzoeken.

Wesley is lid van de Vereniging Corporate Litigation (VCL) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Hij publiceert regelmatig en geeft ook cursussen over bestuurdersaansprakelijkheid, bewijsbeslag en fraudepreventie en -bestrijding.

Wesley is in 2007 als advocaat beëdigd en in 2010 bij Lexence in dienst getreden. Wesley studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ook aan de University of Western Ontario in Canada gestudeerd. De postacademische specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie heeft hij in 2013 cum laude afgerond